Trong 2 ngày (04 và 05 tháng 11 năm 2016), Trường Đại học Vinh đã tập trung nhập học, khai giảng, phổ biến quy chế cho Nghiên cứu sinh khóa 2016-2020. Qua các hội đồng xét tuyển, đã có 45 ứng viên của 16 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ trúng tuyển vào các chuyên ngành nghiên cứu sinh khóa 2016-2020 của Trường Đại học Vinh. Mặc dù đang bận với công tác chuyên môn, quản lý và những khó khăn do lụt lội, nhưng các nghiên cứu sinh từ các tỉnh thành trong cả nước (từ Hải Phòng đến Cần Thơ) đã đến làm thủ tục nhập học đầy đủ, tiếp nhận các tài liệu liên quan đến quá trình nghiên cứu, học quy chế và dự lễ khai giảng, gặp gỡ các khoa chuyên ngành. Trong các ngày tiếp theo, các nghiên cứu sinh đã triển khai việc đăng ký đề tài luận án, trao đổi chuyên môn với cán bộ hướng dẫn, tìm đọc tài liệu tại Thư viện của Trường. Để đảm bảo tiết kiệm thời gian đi lại cho nghiên cứu sinh, một số chuyên ngành đã triển khai học học phần tiến sĩ. Các nghiên cứu sinh chụp ảnh trong ngày nhập học và khai giảng (Ảnh: Như Thúy)

    Là một trường đại học trọng điểm quốc gia, với đội ngũ hơn 220 tiến sĩ  (trong đó có gần 70 giáo sư, giảng viên cao cấp, phó giáo sư), ngoài đào tạo trình độ đại học, Trường Đại học Vinh đang đào tạo 36 chuyên ngành thạc sĩ (tại Vinh, Sài Gòn, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Nguyên,…) và 16 chuyên ngành tiến sĩ, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao cho Việt Nam (và một số nước trong khu vực) trong thời kỳ kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Với chỉ tiêu hàng năm trên 1.000 chỉ tiêu trình độ thạc sĩ và 55 chỉ tiêu xét tuyển nghiên cứu sinh, các kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và xét tuyển nghiên cứu sinh được Trường Đại học Vinh tổ chức 2 lần trong một năm (tháng 4 và tháng 9) được thông báo rộng rãi trên trang web của nhà trường và nhiều phương tiện thông tin đại chúng.

Phòng Đào tạo sau đại học