Điện thoại: 038.3855773

Điện thoại: Văn phòng - 316, Phòng Trưởng phòng - 346

Email: phongsaudaihoc@vinhuni.edu.vn

 

1. Nguyễn Đình Nhâm, PGS, TS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ TTrGD - ĐBCL

Số 02, ngõ 28, đường Hồng Bàng, K.Tân Quang, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3847519 (0945.975777); Email: nhamnd_vn@yahoo.com

2. Nguyễn Văn Tứ, PGS, TS, Phó Trưởng phòng,

Trưởng Ban Thanh tra nhân dân,

Số 45, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.003402; Email: tunv@vinhuni.edu.vn

3. Đinh Trung Thành, GVC, TS, Phó Trưởng phòng

P.1208, Chung cư Trường Thi, số 37C, đường Lê Văn Hưu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.252425; Email: dinhtrungthanhdhv@gmail.com

4. Ngô Sỹ Tùng, PGS, TS, NGƯT

Đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3557481 (0903.459777); Email: ngositung@yahoo.com, tungns@vinhuni.edu.vn

5. Lê Cảnh Trung, CV, ThS

Số 12, đường Nguyễn Thị Định, K.10, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3567079 (0919.554628); Email: trungch15@yahoo.com.vn

6. Nguyễn Tiến Cường, CV, ThS

Số 1, ngõ 73, đường Nguyễn Duy Trinh, K.Văn Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.412777; Email: tiencuong1907@gmail.com

7. Nguyễn Thị Hải Sinh, CV, ThS 

Số 23, đường Nguyễn Xí, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.33590492 (0912.741678); Email: nhsinh2011@gmail.com, sinhnh@vinhuni.edu.vn

8. Thái Thị Hồng Vinh, CV, ThS 

Số 33C Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.687789; Email: vinhthaidhv@gmail.com