Ngày 7 tháng 11 năm 2016, sau khi tập trung nhập học và  dự lễ khai giảng khóa nghiên cứu sinh 2016-2020, một đoàn nghiên cứu sinh của Trường Đại học Vinh đã tới vùng ngập lũ của huyện Hương Khê để làm công tác thiện nguyện, ủng hộ giúp đỡ người dân và các em học sinh vượt qua khó khăn để trở lại với cuộc sống bình thường. Khi biết đoàn thiện nguyện là nghiên cứu sinh của Trường Đại học Vinh, nhân dân và chính quyền địa phương đánh giá cao và cảm ơn tinh thần tương thân, tương ái của các anh chị nghiên cứu sinh của Trường Đại học Vinh.


Nguồn: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/trong-dau-thuong-cang-nong-am-tinh-nguoi-492054

                                                                              Phòng Đào tạo sau đại học