Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019
Hồ sơ trong file đính kèm
Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 12/04/2019

Đối với các chuyên ngành  phải bổ túc kiến thức: đến hết ngày 01/03/2019

Thong_bao_tuyen_sinh_cao_hoc_dot_1_nam_2019.pdf

Ho_so_tuyen_sinh_sau_dai_hoc_ths.pdf

Danh_muc_nganh_dung_nganh_gan_va_nganh_khac_cho_tuyen_sinh_dot_1_nam_2019.docx