LỊCH THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019

Ngày 24/8/2019

Sáng

Từ 7h00 - Họp cán bộ của điểm coi thi

Từ 8h00 - Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh, phổ biến Quy chế thi

Chiều

Thi môn Cơ bản

Ngày 25/8/2019

Sáng

Thi môn Cơ sở

Chiều

Từ 13h00 - Thi môn Ngoại ngữ

Từ 16h00 - Thi vấn đáp cho thí sinh chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

 

Chi tiết trong File đính kèm

Lich_thi_tuyen_sinh_cao_hoc_dot_2_nam_2019.pdf