Trường Đại học Vinh xin thông báo

Hiện tại đã có kết quả tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 trên Website của Nhà trường.

Thí sinh có thể truy cập theo đường link: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/ để tra cứu

Trân trọng!