Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh ở xa khó khăn trong việc di chuyển giữa mùa dịch Covid-19 để nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại trường;

Trường Đại học Vinh tạo link liên kết để thí sinh có thể nộp hồ sơ qua mạng.

Các thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường link: 

http://sdh2020.vinhuni.edu.vn/caohoc/dangky.aspx

Hoặc thí sinh có thể nộp hồ sơ dự thi bằng cách gửi bản scan hồ sơ dự thi tới email dtsdh@vinhuni.edu.vn.

Thí sinh cần ghi rõ số điện thoại liên lạc. Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ liên lạc trực tiếp với thí sinh để xác nhận việc nộp hồ sơ và giúp thí sinh hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 24 tháng 4 năm 2020

Trân trọng!

Thông báo tuyển sinh.pdf

Hồ sơ tuyển sinh.docx

Danh mục ngành đúng ngành gần.docx

Hướng dẫn định dạng bài thi tiếng Anh.doc

Hướng dẫn định dạng bài thi tiếng Pháp.doc