Các học viên Khóa 26 trúng tuyển đợt 1 năm 2018 chú ý:

- Tải Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin học trực tuyến về để biết cách đăng nhập và học online

- Xem danh sách để biết mình học lớp nào, Giảng viên nào để vào

- Thời gian bắt đầu học theo Kế hoạch đính kèm

- Chú ý thời gian trực tiếp lên lớp với giảng viên để đi đúng ngày (Sau khi bắt đầu học online 12 ngày)

Hdsd_cong_thong_tin_hoc_truc_tuyen_cho_hoc_vien_cao_hoc.pdf

Ke_hoach_hoc_triet_va_ngoai_ngu_k26_dot_12018_dh_vinh.docx

Danh_sach_lop_tieng_phap_k26_tai_vinh.xls

Danh_sach_cac_lop_tieng_anh_k26_tai_vinh.xls

Danh_sach_cac_lop_Triet_hoc_cho_KHXH_k26_tai_vinh.xls 

Danh_sach_cac_lop_Triet_hoc_cho_KHTN_k26_tai_vinh.xls