Họ và tên tác giả: Phùng Thế Tuấn

Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động thực hành của sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật các trường Đại học khu vực Nam Bộ

Ngành khoa học của luận án: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Người hướng dẫn khoa học

    1. PGS.TS Nguyễn Văn Đệ

    2. PGS.TS Nguyễn Thị Hường

Luận án Phùng Thế Tuấn.rar