1. Kết quả tuyển sinh: Thí sinh đăng nhập đường link: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/, chọn Mục cần tra cứu, nhập Số báo danh để xem kết quả thi

2. Điểm chuẩn: 

    Điều kiện trúng tuyển:

    - Thí sinh phải: a) đạt điểm chuẩn; b) đạt điểm 5.0 trở lên đối với từng môn thi (môn cơ bản, môn cơ sở và môn ngoại ngữ sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).

    - Điểm chuẩn trúng tuyển theo chuyên ngành là tổng điểm của môn cơ bản và môn cơ sở, cụ thể:

 

TT

Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

1

Chính trị học

11.00

2

Công nghệ thông tin

10.50

3

Đại số và lý thuyết số

11.50

4

Địa lý học

13.00

5

Động vật học

15.00

6

Giáo dục học (bậc Mầm non)

13.00

7

Giáo dục học (bậc Tiểu học)

11.50

8

Giáo dục thể chất

15.00

9

Hóa hữu cơ

14.00

10

Khoa học cây trồng

10.50

11

Kinh tế chính trị

12.75

12

Kỹ thuật xây dựng

14.50

13

Lịch sử thế giới

11.75

14

Lịch sử Việt Nam

13.25

15

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

11.50

16

Lý luận và PPDH bộ môn GDCT

10.50

17

Lý luận và PPDH bộ môn Hóa học

12.75

18

Lý luận và PPDH bộ môn Ngữ văn

12.00

19

Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh

10.50

20

Lý luận và PPDH bộ môn Toán

11.50

21

Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý

11.50

22

Lý luận và PPGD bộ môn Sinh học

13.75

23

Lý luận văn học

13.00

24

Ngôn ngữ Việt Nam

13.00

25

Quản lý Giáo dục

12.00

26

Quản lý kinh tế

12.00

27

Quản trị kinh doanh

12.00

28

Quang học

10.50

29

Sinh học thực nghiệm

14.75

30

Thực vật học

15.00

31

Toán Giải tích

11.25

32

Văn học Việt Nam

12.50

Danh sách này gồm có điểm chuẩn của 32 chuyên ngành./.