1. Kết quả tuyển sinh: Thí sinh đăng nhập đường link: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/, chọn Mục cần tra cứu, nhập Số báo danh để xem kết quả thi.

2. Điểm chuẩn: 

    Điều kiện trúng tuyển:

    - Thí sinh phải: a) đạt điểm chuẩn; b) đạt điểm 5.0 trở lên đối với từng môn thi (môn cơ bản, môn cơ sở và môn ngoại ngữ sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).

    - Điểm chuẩn trúng tuyển theo chuyên ngành là tổng điểm của môn cơ bản và môn cơ sở, cụ thể:

TT

Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

1

Chính trị học

11.5

2

Công nghệ thông tin

10.0

3

Đại số và lý thuyết số

10.0

4

Địa lý học

14.0

5

Giáo dục học (bậc Mầm non)

11.0

6

Giáo dục học (bậc Tiểu học)

10.5

7

Giáo dục thể chất

13.0

8

Khoa học cây trồng

11.5

9

Kinh tế chính trị

13.0

10

Kỹ thuật xây dựng

11.5

11

Lịch sử thế giới

12.0

12

Lịch sử Việt Nam

12.0

13

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

10.0

14

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

14.0

15

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

11.0

16

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

10.0

17

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

10.5

18

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

10.0

19

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

11.5

20

Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

10.0

21

Quản lý giáo dục

11.0

22

Quản lý kinh tế

12.0

23

Quản trị kinh doanh

12.0

24

Quang học

11.5

25

Sinh học thực nghiệm

10.0

26

Toán giải tích

10.0

27

Văn học Việt Nam

11.0

 Danh sách này gồm có điểm chuẩn của 27 chuyên ngành./.