Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Trần Thị Thúy

Tên đề tài luận ánBản lĩnh chính trị của sinh viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ

Chuyên ngành: Chính trị học

Mã số: 9310201

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 18 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.