Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Thị Kiểm Thu

Về đề tài: Phát triển năng lực tích hợp kiến thức các khoa học tự nhiên của sinh viên sư phạm Vật lý trong dạy học Vật lý đại cương phần “Vật lý nguyên tử hạt nhân”

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Mã số: 9140111

Thời gian: Từ  8h00 ngày 7 tháng 01 năm 2022.

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 6 nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (182 Lê Duẩn, Tp Vinh, Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.