Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Thị Thanh Hiếu

Tên đề tài luận ánThực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay

Chuyên ngành: Chính trị học

Mã số: 9310201

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 16 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.