Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Hoàng Ngọc Diệp

Tên đề tài luận ánCấu tạo và phương thức thể hiện tiếng cười của truyện cười hiện đại Việt Nam

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

Mã số: 9220102

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 30 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.