1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
A
Học cao học thạc sĩ phải đúng theo Danh mục ngành đúng ngành gần.
Vui lòng đọc kỹ thông báo tuyển sinh năm 2022
https://vinhuni.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2022-c06.04l0v0p0a38540.html
A
Hết năm thứ nhất mới được chuyển, nếu 2 trường đồng ý cho đi và tiếp nhận.
Ngoài điểm của em phải đạt điểm xét tuyển đầu vào năm 2022 thì điều kiện học tập năm thứ nhất điểm đạt 2.0 trở lên theo thang điểm 4 nữa.
A
Vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Vinh
Tầng 4, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855773; 0238.3855452 (máy lẻ: 316)
ThS. Nguyễn Tiến Cường. ĐT: 0903.412777
A
Vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Vinh
Tầng 4, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855773; 0238.3855452 (máy lẻ: 316)
ThS. Nguyễn Tiến Cường. ĐT: 0903.412777
A
Chi tiết mời anh (chị) liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Vinh:
Tầng 4, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855773; 0238.3855452 (máy lẻ: 316)
hoặc
Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Điện thoại: 0238.3856247, hoặc 0238.3855452 (máy lẻ: 318)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Phòng Đào tạo Sau đại học. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: sdh@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS NguyễnVăn Phú - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.