Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên và học viên thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Trường Đại học Vinh không bố trí dạy cao học trong ngày Chủ nhật ngày 23/5/2021 và bố trí lịch dạy bù vào ngày khác. Riêng lịch học bù của các lớp không học trong cả 2 ngày 22 và 23/5/2021 sẽ được thông báo sau