Điện thoại: 038.3855773

Điện thoại: Văn phòng - 316, Phòng Trưởng phòng - 346

Email: phongsaudaihoc@vinhuni.edu.vn

 

1.  Đinh Phan Khôi, TS, Trưởng phòng, UV BCH chi bộ TTrGD -SĐH

ĐT: 09135.09075; Email:khoidp@vinhuni.edu.vn

2.  Nguyễn Thị Hương, GVCC, PGS, TS, Phó Trưởng phòng,

ĐT: 0974920677; Email: huongnt@vinhuni.edu.vn

3. Đinh Trung Thành, GVCC, PGS.TS, PBT Chi bộ, Phó Trưởng phòng

P.1208, Chung cư Trường Thi, số 37C, đường Lê Văn Hưu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.252425; Email: dinhtrungthanhdhv@gmail.com

4. Nguyễn Văn Thuận, GVC, TS, Phó trưởng phòng

Đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913529281; Email:  thuanhieunhanmai@gmail.com

5. Nguyễn Tiến Cường, CV, ThS

Số 1, ngõ 73, đường Nguyễn Duy Trinh, K.Văn Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.412777; Email: tiencuong1907@gmail.com

6. Nguyễn Thị Hải Sinh, CV, ThS 

Số 23, đường Nguyễn Xí, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.33590492 (0912.741678); Email: nhsinh2011@gmail.com, sinhnh@vinhuni.edu.vn

7. Thái Thị Hồng Vinh, CV, ThS 

Số 33C Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.687789; Email: vinhthaidhv@gmail.com