THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1. Nhận hồ sơ Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24 tháng 04 năm 2020

2. Thời gian thi: Dự kiến ngày 09,10 tháng 05 năm 2020

3. Công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 18 tháng 05 năm 2020

4. Thời gian nhập học: dự kiến ngày 30,31 tháng 05 năm 2020

5. Địa điểm thi:

- Trường Đại học Vinh

- Trường Đại học Đồng Tháp

- Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An

6. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

- Tại Trường Đại học VinhPhòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Vinh, tầng 4, Nhà Điều hành, số 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0238.3855773

- Tại Trường Đại học Đồng Tháp: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Công Nghiệp Long AnKhoa Liên kết đào tạoTrường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An, Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Tỉnh Long An.

Trường Đại học Vinh chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ theo các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp, Trường không trả lại.

Thí sinh ở xa có thể nộp hồ sơ dự thi bằng cách gửi bản scan hồ sơ dự thi tới email dtsdh@vinhuni.edu.vn. Thí sinh cần ghi rõ số điện thoại liên lạc. Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ liên lạc trực tiếp với thí sinh để xác nhận việc nộp hồ sơ và giúp thí sinh hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2020.pdf

Hồ sơ tuyển sinh.docx

Danh mục ngành đúng ngành gần.docx

Hướng dẫn định dạng bài thi tiếng Pháp_2020.doc

Hướng dẫn định dạng bài thi tiếng Anh_2020.doc