Trường Đại học Vinh xin thông báo lịch thi Cao học đợt 1 năm 2019:

Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 19/4/2019 đến 21/4/2019: 

- Ngày 19/4/2019: 8h tập trung thí sinh, nhận phòng thi, thẻ dự thi, phổ biến Quy chế thi và đính chính sai sót

- Ngày 20/4/2019: + Sáng thi môn Cơ bản

                              + Chiều thi môn Cơ sở

- Ngày 21/4/2019: + Sáng thi môn Ngoại ngữ

                              + Chiều thi môn Kỹ năng nói cho chuyên ngành LL và PPDH bộ môn Tiếng Anh

Chi tiết trong file đính kèm

lLịch thi Cao học đợt 1 năm 2019.pdf