Nhà trường xin thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2020.

Thí sinh xem lịch học và danh sách qua  các file đính kèm sau rồi đăng nhập vào đường link: http://elearning.vinhuni.edu.vn/login/index.php để học trực tuyến theo hướng dẫn của Giảng viên.

Các thí sinh đăng ký theo hồ sơ trực tuyến nếu chưa nộp lệ phí dự thi liên lạc với Phòng Đào tạo sau đại học để nộp.

Trân trọng!

Lịch học BSKT chuyên ngành QLGD.docx

Danh sách thí sinh dự thi QLGD_Vinh.xlsx

Danh sách bổ sung.xlsx

bo_sung_qlgd_va_qlkt_29042020.xlsx

bo_sung_id_20052020_bo_sung_qlkt_new.xlsx