Nhà trường xin thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế chính trị đợt 1 năm 2020.

Thí sinh xem lịch học và danh sách qua  các file đính kèm sau rồi đăng nhập vào đường link: http://elearning.vinhuni.edu.vn/login/index.php để học trực tuyến theo hướng dẫn của Giảng viên.

Các thí sinh đăng ký theo hồ sơ trực tuyến nếu chưa nộp lệ phí dự thi liên lạc với Phòng Đào tạo sau đại học để nộp.

Trân trọng!

Lịch học BSKT ngành Kinh tế.doc

Danh sách và tài khoản của thí sinh học BSKT.xlsx

Bổ sung danh sách và tài khoản thí sinh Quản lý kinh tế.xlsx

05.05.2020_Bổ sung danh sách ngành Kinh tế.xlsx

12.05.2020_Bổ sung danh sách.xlsx

bo_sung_qlgd_va_qlkt_29042020.xlsx

 bo_sung_id_20052020_

bo_sung_qlkt_new.xlsx

 bo_sung_id_18052020_

bo_sung_bskt.xlsx bo_sung_id_10062020.xlsx

 bo_sung_id_27052020_new.xlsx

 bo_sung_id_25052020_new.xlsx

 bo_sung_id_20052020_new.xlsx

bo_sung_id_08062020_new.xlsx