Nhà trường xin thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản lý kinh tế và Kinh tế chính trị cho các thí sinh nộp hồ sơ muộn đợt 1 năm 2020.

Thí sinh xem danh sách qua  các file đính kèm sau rồi đăng nhập vào đường link: http://elearning.vinhuni.edu.vn/login/index.php để học trực tuyến (Tài khoản (Username) và mật khẩu (Password) trùng nhau, viết IN HOA). Nếu thí sinh nào có nhiều ID (do thí sinh nộp hồ sơ qua nhiều hình thức) thì sử dụng ID đầu tiên.

Các thí sinh đăng ký theo hồ sơ trực tuyến nếu chưa nộp lệ phí dự thi hoặc thí sinh nào chưa có tên liên lạc với Phòng Đào tạo sau đại học (Mr. Cường: 0903412777) để được hướng dẫn nộp.

Lệ phí Bổ sung kiến thức sẽ thông báo hình thức nộp sau.

Trân trọng!

Danh sách thí sinh dự thi Quản lý giáo dục tại Vinh.xlsx

 Danh sách thí sinh dự thi QLKT và KTCT tại Vinh.xlsx