ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN

KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019 

Tại Trường Đại học Vinh

(Kèm theo Quyết định số 919 /QĐ-ĐHV ngày 26 tháng 4 năm 2019

của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Vinh)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

  1. Đối với môn Ngoại ngữ: điều kiện đạt từ 50 điểm trở lên
  2. Điểm chuẩn trúng tuyển theo chuyên ngành là tổng điểm của 2 môn cơ bản và cơ sở (mỗi môn phải đạt từ 5,0 điểm trở lên).

TT

Chuyên ngành

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

Chính trị học

11.50

 

2

Công nghệ thông tin

11.00

 

3

Đại số và lý thuyết số

10.75

 

4

Giáo dục học bậc Mầm non

12.50

 

5

Khoa học cây trồng

11.75

 

6

Kinh tế chính trị

11.75

 

7

Kỹ thuật xây dựng

10.50

 

8

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

14.00

 

9

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

12.00

 

10

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

12.75

 

11

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

10.00

 

12

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

10.50

 

13

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

11.00

 

14

Quản lý giáo dục

13.00

 

15

Quản lý kinh tế

11.00

 

16

Thực vật học

12.50

 

Danh sách gồm 16 chuyên ngành./.

Điểm chuẩn.pdf