BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                                                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:  1441/TB-ĐHV                                                                                                                                                                  Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh Cao học đợt 1, năm 2015

của Trường Đại học Vinh

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

            Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Căn cứ vào Quyết định 846/QĐ- ĐHV ngày 11 tháng 3 năm 2015 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh;

 

Trường Đại học Vinh xin thông báo:

Hiện nay kết quả chấm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015 của trường Đại học Vinh đã được công bố tại Phòng Đào tạo Sau đại học (tầng 3 nhà A0). Thí sinh nào thấy còn thắc mắc về kết quả điểm thi của mình xin mời làm đơn phúc khảo gửi về Hội đồng tuyển sinh sau đại học của nhà trường (qua Phòng Đào tạo Sau đại học) nhà trường sẽ xem xét theo quy chế.

Thời gian nạp đơn phúc khảo: Từ ngày 27/4 đến ngày 11/5/ 2015.

Mẫu đơn phúc khảo: tham khảo tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

Lệ phí phúc khảo: Theo quy định của quy chế tuyển sinh.

Lưu ý:   Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại tại Trường Đại học Sài Gòn:

            Nộp đơn phúc khảo tại: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Sài Gòn

            Số 273, đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh;

            Số điện thoại:  08.38303108.

- Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An

Nộp đơn phúc khảo tại:  Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An, Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

SĐT: 0723512825                                           Di động: 0908341797.

                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                                                                                                                                   

                                                                                         (đã ký)

           

                                                                      PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm

Don_phuc_khao_Tuyen_Sinh_141404082306_152704170838.doc