Để chuẩn bị cho đợt xét bảo vệ luận văn cao học khóa 25 ( tháng 7.2019).
Nhà trường mở lớp tiếng Anh B1 chuẩn dầu ra cho các học viên đăng ký học và thi (có danh sách đính kèm).
Thời lượng kiến thức: 60 tiết, trong đó:
- Thời gian học online (30 tiết) từ ngày 10.6.2019 đến ngày 20.6.2019
- Thời gian học trực tiếp trên lớp (30 tiết): từ ngày 21.6.2019 đến hết ngày 23.6.2019
Đề nghị học viên kiểm tra danh sách và nộp kinh phí học và thi trước ngày 08.6.2019
Kinh phí học và thi học viên nạp tại phòng thu học phí sảnh nhà B2, trường ĐH Vinh
Nhà trường sẽ cập nhật danh sách trên hệ thống LMS (cổng học trực tuyến) đề nghị học viên theo dõi để vào lớp.
Thời gian thi dự kiến từ 06-07.7.2019

 

Danh sách học viên K25 tham gia thi B1 tháng 6.2019.xlsx