Căn cứ kế hoạch đào tạo của cao học khóa 26 tại Trường Đại học Vinh; Để chuẩn bị điều kiện ngoại ngữ bảo vệ luận văn thạc sĩ, Nhà trường mở các lớp tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao học khóa 26 và học viên các khóa trước chưa đăng ký học.

- Thời lượng kiến thức: 60 tiết (30 tiết online và 30 tiết học trực tiếp trên lớp). Thi theo định dạng đề thi VSTEP (bậc 3-5).

- Thời gian học online (30 tiết) trên cổng thông tin học tập trực tuyến trường Đại học Vinh (http://elearning.vinhuni.edu.vn) bắt đầu từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019.

- Thời gian học trực tiếp trên lớp (30 tiết): từ ngày 15.11.2019 đến hết ngày 17.11.2019.

- Nhà trường sẽ cập nhật danh sách lớp trên hệ thống LMS (cổng học trực tuyến), học viên theo dõi để vào lớp.

- Kinh phí học và thi học viên nạp tại phòng thu học phí sảnh nhà B2, trường ĐH Vinh trước ngày 25.10.2019.

- Thời gian thi dự kiến cuối tháng 11.2019 tại Trường Đại học Vinh

- Các lớp kiểm tra danh sách đăng ký (có file gửi kèm), cần bổ sung, điều chỉnh liên hệ trực tiếp Ông Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Đào tạo-Tuyển sinh;

Điện thoại: 0904395625. Email: ngoducnhandhvinh@gmail.com.

Nhà trường thông báo đến các lớp cao học 26 và các học viên biết để thực hiện.

Danh_sach_lop_tieng_anh_B1_chuan_dau_ra_cao_hoc_26_trong_truong (10.2019).xlsx