Ngày 28 tháng 3 năm 2020, Trường Đại học Vinh đã thông báo tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hiền

Tên đề tài luận án: Sự hội tụ của tổng các phần tử ngẫu nhiên phụ thuộc nhận giá trị trong không gian Hilbert

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

Mã số:          9460106

Địa điểm:     Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh

182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An.

Thời gian:    Từ 8 h00 ngày 18 tháng 4 năm 2020.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường quyết định tạm hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thanh Hiền.

Xin trân trọng thông báo!