Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Phòng Đào tạo Sau đại học đã thông báo tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho Nguyễn Thị Phượng Liên

Tên đề tài luận án Biên soạn và sử dụng bài tập tự học phần hoá học đại cương nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Mã số: 9140111

Địa điểm:     Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh (182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An).

Thời gian:    Từ 08h00 ngày 08 tháng 04 năm 2020.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phòng Đào tạo Sau đại học quyết định tạm hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Phượng Liên.

Xin trân trọng thông báo!