Ngày 28 tháng 3 năm 2020, Trường Đại học Vinh đã thông báo tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Đỗ Thế Sơn

Tên đề tài luận án: Một số định lý giới hạn trong xác suất không giao hoán

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

Mã số:              9460106

Địa điểm:     Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh (182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An)

Thời gian:    Từ 14 h00 ngày 18 tháng 4 năm 2020.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường quyết định tạm hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đỗ Thế Sơn.

Xin trân trọng thông báo!