Trường Đại học Vinh thông báo:

Trong các ngày từ 19 đến 21 tháng 4 năm 2019, Nhà trưởng tổ chức thi Cao học đợt 1 năm 2019 tại khu Nhà A.

Vì vậy, các lớp Cao học Khóa 26 học tại Đại học Vinh tạm nghỉ tuần từ 20-21/4/2019, lịch học bù sẽ thông báo sau.

Trân trọng!