THÔNG BÁO

Theo kế hoạch học tập của Khóa 25, Tuần từ 25-31/12/2017 không có lịch giảng dạy.

Vậy xin thông báo cho các học viên cao học Khóa 25 nghỉ học tuần này.

Lịch học tuần sau bình thường

Trân trọng!