Nhà trường thông báo lịch thi tiếng Anh bậc 3/B1 chuẩn đầu ra cho học viên cao học tại Trường Đại học Vinh (đợt tháng 5) thi vào ngày 05/5/2018.

Đề nghị các học viên đã đăng ký trên hệ thống sắp xếp thời gian để có mặt dự thi.

Lưu ý:

- Thời gian có mặt tại phòng thi 6h45’.

- Khi dự thi, học viên phải mang theo phù hiệu và chứng minh nhân dân để đối chiếu nhận diện vào phòng thi.

- Danh sách phòng thi, số báo danh thông báo vào 14h chiều ngày 04/5/2018 tại bảng tin tầng 1 nhà Ao (văn phòng Tổ Đào tạo-Tuyển sinh) và trang thông tin học viên.