Lịch học học phần Ngoại ngữ cho K27 đợt 1.xlsx

Danh sách học viên được miễn học học phần ngoại ngữ khóa 27 đợt 1.xlsx