TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH XIN THÔNG BÁO ĐẾN CÁC HỌC VIÊN K26 ĐỢT 2 NĂM 2018!
DO CÓ SỰ CỐ VỀ MẶT KỸ THUẬT NÊN THỜI GIAN ĐĂNG NHẬP ĐỂ HỌC ONLINE TRÊN PHẦN MỀM HỌC TRỰC TUYẾN TẠM HOÃN ĐẾN NGÀY 19/11/2018.

LỊCH HỌC CỤ THỂ SẼ THÔNG BÁO SAU.

TRÂN TRỌNG!