Trường Đại học Vinh xin thông báo lịch học và Tài khoản (username), mật khẩu (password) để học các học phần Bổ sung kiến thức.

Thí sinh vui lòng làm theo hướng dẫn:

1. Tải lịch học và danh sách để xem lịch học và tài khoản của mình
2. Đăng nhập link: http://elearning.vinhuni.edu.vn/?redirect=0 để đăng nhập và làm theo các bước hướng dẫn
3. Vào trang cá nhân , mục khóa học của mình sẽ thấy các môn học, bấm vào môn học để học (lưu ý theo lịch học)

 

Lịch Bổ sung kiến thức CN QTKD đợt 2_2020.doc

 Lịch Bổ sung kiến thức CN QLKT đợt 2_2020.doc

 Lịch Bổ sung kiến thức CN KTCT đợt 2_2020.doc