TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 47

NĂM HỌC 2015 - 2016

(Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016)

Thời gian

Buổi sáng

Buổi chiều

Ghi chú

Trực lãnh đạo

Thứ Hai

(11/7/2016)

 • 8h- Họp phòng

 

 

Thầy Nhâm

Thứ Ba

(12/7/2016)

 

 

 

Thầy Tứ

Thứ Tư

(13/7/2016)

 

 

 

Thầy Nhâm

Thứ Năm

(14/7/2016)

 • Các chuyên ngành K23 học chuyên đề riêng
 • Trực phát văn bằng chứng chỉ
 • Các chuyên ngành K23 học chuyên đề riêng
 • Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Thầy Tứ

Thứ Sáu

(15/7/2016)

 • 8h- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Huy Hùng
 • Các chuyên ngành K23 học chuyên đề riêng
 • Các chuyên ngành K23 học chuyên đề riêng

 

Thầy Nhâm

Thứ Bảy

(16/7/2016)

 • Các chuyên ngành K23 học chuyên đề riêng
 • Các chuyên ngành K23 học chuyên đề riêng

 

 

Chủ Nhật

(17/7/2016)

 • Các chuyên ngành K23 học chuyên đề riêng
 • Các chuyên ngành K23 học chuyên đề riêng

 

 

Cả tuần

 • Bán và thu hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 2và NCS 2016
 • Làm hồ sơ bảo vệ các chuyên ngành K22 (2014-2016)