TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 30

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 27/03/02/2017 đến ngày 02/04/2017)

 Thời gianBuổi sángBuổi chiềuGhi chúTrực lãnh đạo

Thứ Hai

27/03/2017

- 8h00 – Họp phòng

- Hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Ba

28/03/2017

- Hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Tư

29/03/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Năm

30/03/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Sáu

31/03/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Bảy

01/04/2017

 

 

 

Chủ Nhật

02/04/2017

  • 8h00 - Đánh giá luận án tiến sỹ cấp trường chuyên ngành Quản lý giáo dục cho NCS Nguyễn Ngọc Phương tại phòng họp A, nhà A1

 

  • Cả tuần
  • ·- Xử lý học vụ cho học viên K24
  • ·- Kiểm tra hồ sơ sau bảo vệ Tiến sĩ