TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 26

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 27/02/02/2017 đến ngày 05/03/2017)

 Thời gianBuổi sángBuổi chiềuGhi chúTrực lãnh đạo

Thứ Hai

27/02/2017

- Làm hồ sơ bảo vệ K23 CNTT

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Tứ

Thứ Ba

28/02/2017

-8h00 – Họp phòng

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Tư

01/03/2017

- Đ/c Tứ đi dạy tại Thanh Hóa

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Thứ Năm

02/03/2017

- Đ/c Thành đi dạy tại Vĩnh Long

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

- Đ/c Tứ đi dạy tại Thanh Hóa

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Thứ Sáu

03/03/2017

- 8h00 -Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 của liên đơn vị: Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Thanh tra Giáo dục, Trung tâm Đảm bảo chất lượng

- Đ/c Tứ đi dạy tại Thanh Hóa

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

- Đ/c Tứ đi dạy tại Thanh Hóa

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Thứ Bảy

04/03/2017

- Đ/c Tứ đi dạy tại Thanh Hóa

- Đ/c Tứ đi dạy tại Thanh Hóa

 

 

 

Chủ Nhật

05/03/2017

- Đ/c Tứ đi dạy tại Thanh Hóa

- Đ/c Tứ đi dạy tại Thanh Hóa

 

  • Cả tuần

· Xử lý học vụ cho học viên K24

· Kiểm tra hồ sơ sau bảo vệ Tiến sĩ