TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 37

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 15/5/02/2017 đến ngày 21/5/2017)

 

 

Thời gian


Buổi sáng


Buổi chiều


Ghi chú


Trực lãnh đạo

Thứ Hai

15/5/2017

- 8h00 – Họp phòng

- Kiểm tra sơ tuyển sinh

- Hoàn thiện Hồ sơ xét tuyển NCS

- 13h30 – Xét tuyển NCS chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Ba

16/5/2017

  • Chuẩn bị VPP tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Tư

17/5/2017

  • Trực phát bằng và chứng chỉ
  • Trực phát bằng và chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Năm

18/5/2017

  • Trực phát bằng và chứng chỉ
  • Trực phát bằng và chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Sáu

19/5/2017

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Bảy

20/5/2017

- 7h30- Bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Đăng Tuấn. Chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý

 

 

 

Chủ Nhật

21/5/2017

 

  • Cả tuần
  • - Xử lý học vụ cho học viên K24
  • - Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh
  • - Kiểm tra hồ sơ sau xét tuyển NCS