TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 36

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 08/5/02/2017 đến ngày 14/5/2017)

 Thời gianBuổi sángBuổi chiềuGhi chúTrực lãnh đạo

Thứ Hai

08/5/2017

- 8h00 – Họp phòng

- Kiểm tra sơ tuyển sinh

- Hoàn thiện Hồ sơ xét tuyển NCS

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Ba

09/5/2017

- Hoàn thiện Hồ sơ xét tuyển NCS

 • 13h30 – Xét tuyển NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Tư

10/5/2017

- Hoàn thiện Hồ sơ xét tuyển NCS

 • Trực phát bằng và chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Năm

11/5/2017

 • 7h30- Xét tuyển NCS chuyên ngành Hình học và Tô pô
 • Trực phát bằng và chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Sáu

12/5/2017

 • 7h30- Xét tuyển NCS chuyên ngành Quang học, LL và PPDH BM Hóa học

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Bảy

13/5/2017

 • 7h30- Xét tuyển NCS chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, LT Xác suất và TK Toán học, Văn học Việt Nam

 

 

 

Chủ Nhật

14/5/2017

 • 7h30- Xét tuyển NCS chuyên ngành LT và PPDH BM Toán học, Chính trị học

 

 • Cả tuần
 • ·- Xử lý học vụ cho học viên K24
 • ·- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh
 • ·- Kiểm tra hồ sơ sau xét tuyển NCS