TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 34

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 24/04/02/2017 đến ngày 30/04/2017)

 Thời gianBuổi sángBuổi chiềuGhi chúTrực lãnh đạo

Thứ Hai

24/04/2017

- 8h00 – Họp phòng

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Ba

25/04/2017

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- 14h00 - Đại hội Công đoàn bộ Sau Đại học - Thanh tra Giáo dục nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Tư

26/04/2017

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- 8h00 - Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Quản lý Giáo dục của NCS Nguyễn Thị Thu Hằng

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Năm

27/04/2017

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Sáu

28/04/2017

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

Thứ Bảy

29/04/2017

- 8h00 - Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường, chuyên ngành Quản lý Giáo dục của NCS Nguyễn Xuân Ninh

 

 

 

Chủ Nhật

30/04/2017

 

  • Cả tuần
  • ·- Xử lý học vụ cho học viên K24
  • ·- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh
  • ·- Kiểm tra hồ sơ sau bảo vệ Tiến sĩ