TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 33

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 17/04/02/2017 đến ngày 23/04/2017)

 Thời gianBuổi sángBuổi chiềuGhi chúTrực lãnh đạo

Thứ Hai

17/04/2017

- 8h00 – Họp phòng

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Ba

18/04/2017

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Tư

19/04/2017

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Năm

20/04/2017

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Sáu

21/04/2017

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

Thứ Bảy

22/04/2017

 

 

 

Chủ Nhật

23/04/2017

 

  • Cả tuần
  • - Xử lý học vụ cho học viên K24
  • - Bán và thu hồ sơ tuyển sinh
  • - Kiểm tra hồ sơ sau bảo vệ Tiến sĩ