TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 32

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 10/04/02/2017 đến ngày 16/04/2017)

 Thời gianBuổi sángBuổi chiềuGhi chúTrực lãnh đạo

Thứ Hai

10/04/2017

- 8h00 – Họp phòng

- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Ba

11/04/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Tư

12/04/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Năm

13/04/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Sáu

14/04/2017

Thứ Bảy

15/04/2017

 

 

 

Chủ Nhật

16/04/2017

8h00 - Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Quản lý giáo dục của NCS Lê Phú Thắng tại phòng bảo vệ tầng 4, nhà A1

 

  • Cả tuần
  • ·- Xử lý học vụ cho học viên K24
  • ·- Bán và thu hồ sơ tuyển sinh
  • ·- Kiểm tra hồ sơ sau bảo vệ Tiến sĩ