TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 31

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 03/04/02/2017 đến ngày 09/04/2017)

 Thời gianBuổi sángBuổi chiềuGhi chúTrực lãnh đạo

Thứ Hai

03/04/2017

- 8h00 – Họp phòng

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Ba

04/04/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Tư

05/04/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Năm

06/04/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Sáu

07/04/2017

8h00 - Đánh giá luận án tiến sỹ cấp trường chuyên ngành Thực vật học cho NCS Nguyễn Viết Hùng tại phòng bảo vệ tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Bảy

08/04/2017

 

 

 

Chủ Nhật

09/04/2017

 

  • Cả tuần
  • ·- Xử lý học vụ cho học viên K24
  • ·- Kiểm tra hồ sơ sau bảo vệ Tiến sĩ