TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 25

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)

 Thời gianBuổi sángBuổi chiềuGhi chúTrực lãnh đạo

Thứ Hai

20/02/2017

-8h00 – Họp phòng

- Bán Hồ sơ tuyển sinh cao học 2017 đợt 1

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Ba

21/02/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Tư

22/02/2017

- Đ/c Thành đi dạy tại Vĩnh Long

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

- Đ/c Thành đi dạy tại Vĩnh Long

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Tứ

Thứ Năm

23/02/2017

- Đ/c Thành đi dạy tại Vĩnh Long

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

- Đ/c Thành đi dạy tại Vĩnh Long

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Tứ

Thứ Sáu

24/02/2017

  • 8h00 - Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường, chuyên ngành Hóa hữu cơ của NCS Nguyễn Hữu Hùng tại tầng 6, nhà Điều hành

- Đ/c Thành đi dạy tại Vĩnh Long

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

- Đ/c Thành đi dạy tại Vĩnh Long

Đ/c Nhâm

Đ/c Tứ

Thứ Bảy

25/02/2017

- Đ/c Thành đi dạy tại Vĩnh Long

- Đ/c Thành đi dạy tại Vĩnh Long

 

 

 

Chủ Nhật

26/02/2017

- Đ/c Thành đi dạy tại Vĩnh Long

- Đ/c Thành đi dạy tại Vĩnh Long

 

  • Cả tuần

- Xử lý học vụ cho học viên K24

- Bán Hồ sơ tuyển sinh cao học năm 2017 đợt 1

Kiểm tra hồ sơ sau bảo vệ Tiến sĩ