Năm thành lập: 1995.

Chức năng nhiệm vụ: đào tạo và liên kết đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ).

Trường Đại học Vinh được thành lập theo Nghị định số 375/NĐ, ngày 16 tháng 7 năm 1959 của Bộ Giáo dục với tên gọi ban đầu là Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 28 tháng 6 năm 1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký quyết định số 637/QĐ chuyển Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 25 tháng 4 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh. Những bước phát triển nói trên đã khẳng định sự trưởng thành của Nhà trường trong sự nghiệp cách mạng chung của cả nước, trong xu thế đổi mới và hội nhập.

Trường Đại học Vinh là một trong những cơ sở đào tạo sau đại học sớm nhất của cả nước. Năm 1976, Trường được Bộ Giáo dục giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khóa sau đại học đầu tiên, tiền thân của việc đào tạo cao học thạc sĩ từ năm 1992. Năm 1990, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Trường Đại học Sư phạm Vinh. Năm 1992, Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo cao học thạc sĩ.

Năm 1995, Khoa Đào tạo sau đại học được thành lập với nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, đầu mối việc tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ. Từ tháng 5 năm 2012, Khoa Đào tạo sau đại học được chuyển thành Phòng Đào tạo sau đại học.

Từ năm 1977, việc quản lý hoạt động đào tạo sau đại học chủ yếu do các khoa chuyên ngành chịu trách nhiệm. Từ năm 1994 đến 1995, công tác đào tạo sau đại học được gọi là Bộ môn sau đại học, do TS. Bùi Gia Quang phụ trách. Giai đoạn 1995 đến 2002, PGS.TS Nguyễn Huỳnh Phán làm Trưởng khoa; giai đoạn 2002 đến 2011, PGS.TS Nguyễn Trọng Văn làm Trưởng khoa. Từ tháng 8 năm 2011đến tháng 6 năm 2012, PGS.TS Nguyễn Đình Nhâm làm Trưởng Khoa đến tháng 5 năm 2012 Khoa đào tạo sau đại học được đổi tên thành Phòng Đào đào tạo sau đại học do PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm làm Trưởng phòng.

Trường Đại học Vinh đã và đang đào tạo 35 chuyên ngành thạc sĩ (Toán giải tích, Hình học và Tôpô, Đại số và Lý thuyết số, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Quang học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Hoá hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học, Động vật học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học, Thực vật học, Sinh học thực nghiệm, Ngôn ngữ Việt Nam, Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử, Giáo dục học (bậc tiểu học), Quản lý Giáo dục, Chính trị học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị, Nuôi trồng thuỷ sản, Khoa học cây trồng, Kinh tế Chính trị, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Địa lý học, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục học bậc Mầm non) và 15 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ (Toán giải tích, Hình học và Tôpô, Đại số và Lý thuyết số, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Quang học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Hoá hữu cơ, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Thực vật học, Ngôn ngữ Việt Nam, Quản lý giáo dục, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Văn học Việt Nam).

Trường Đại học Vinh liên kết với các cơ sở giáo dục đại học khác để đào tạo trình độ thạc sĩ một số ngành nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các nước trong khu vực. Học viên được đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Vinh đến từ các tỉnh thành trong cả nước và các nước trong khu vực (Thái Lan, Lào,...). Ngoài địa điểm chính tại Trường Đại học Vinh, Nhà trường được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh Đồng Tháp, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Tỉnh Long An, Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức địa điểm đào tạo trình độ thạc sĩ tại tỉnh Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Tây Nguyên. Tham gia đào tạo sau đại học có hơn 60 GS, PGS, 216 TS của Trường Đại học Vinh cùng với hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu là GS, TS ở trong và ngoài nước.

Trong hơn ba mươi lăm năm đào tạo, Trường Đại học Vinh đã đào tạo được hơn 6.000 thạc sĩ, gần 100 tiến sĩ. Quy mô đào tạo hàng năm hiện nay của Trường đạt gần 1.200 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ và 50 chỉ tiêu trình độ tiến sĩ. Chất lượng đào tạo trình độ sau đại học của Nhà trường được khẳng định. Các thạc sĩ và tiến sĩ được đào tạo tại Trường Đại học Vinh đã phát huy tốt vai trò, trình độ, năng lực của mình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với tuyên ngôn đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, Trường Đại học Vinh cam kết với xã hội rằng, sản phẩm đào tạo sau đại học của Nhà trường có trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng về các mặt (tư tưởng chính trị phẩm chất, trình độ học vấn chuyên ngành, năng lực chuyên môn, khả năng nghiên cứu khoa học,...). Điều đó sẽ được khẳng định trong chương trình, nội dung đào tạo thể hiện tính chất khoa học, cơ bản, hiện đại; quy chế đào tạo được thực hiện nghiêm túc; tạo cơ sở cho mọi người có điều kiện để nâng cao trình độ, đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội và nhu cầu học tập của mỗi cá nhân.

Nghệ An, tháng 6 năm 2015.