Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2018 vào 3 ngày từ 14-16/9/2018:

- Từ 8h00 ngày 14/9/2018: Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh, phổ biến Quy chế thi

- Ngày 15/9/2018: Thi Môn Cơ bản và Cơ sở

- Ngày 16/9/2018: Sáng thi môn Ngoại ngữ, Chiều thi môn Nói cho chuyên ngành LL và PPDH Tiếng Anh

- Địa điểm thi: Tại Nhà A, 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An

Lưu ý: Trường hợp các thí sinh bị thất lạc giấy báo vẫn đến thi bình thường, mang theo CMND (trừ những thí sinh không đủ điều kiện dự thi)

Chi tiết xem file đính kèm

Lich_thi_tuyen_sinh_cao_hoc_dot_2_nam_2018.pdf