1. Kết quả tuyển sinh: Thí sinh đăng nhập đường link: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/ , nhập Số báo danh để xem kết quả thi

2. Điểm chuẩn: 

    Điều kiện trúng tuyển:

    - Thí sinh phải: a) đạt điểm chuẩn; b) đạt điểm 5.0 trở lên đối với từng môn thi (môn cơ bản, môn cơ sở và môn ngoại ngữ sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).

    - Điểm chuẩn trúng tuyển theo chuyên ngành là tổng điểm của môn cơ bản và môn cơ sở .

TT

Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

1

Chính trị học

12.0

2

Công nghệ thông tin

11.0

3

Đại số và Lí thuyết số

12.0

4

Địa lý học

12.5

5

Động vật học

11.5

6

Giáo dục học bậc Mầm non

12.5

7

Giáo dục học bậc Tiểu học

11.5

8

Giáo dục học Giáo dục thể chất

14.0

9

Hóa phân tích

13.0

10

Khoa học cây trồng

12.0

11

Kinh tế chính trị

10.5

12

Kỹ thuật xây dựng

13.0

13

Lịch sử Thế giới

12.5

14

Lịch sử Việt Nam

12.0

15

Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

10.5

16

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

10.5

17

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ Văn

12.0

18

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

13.0

19

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

11.0

20

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

12.0

21

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

11.5

22

Lý luận văn học

13.0

23

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

12.0

24

Ngôn ngữ Việt Nam

13.0

25

Quản lý giáo dục

11.0

26

Quản lý kinh tế

11.0

27

Quang học

14.0

28

Sinh học thực nghiệm

14.0

29

Thực vật học

12.5

30

Toán giải tích

12.0

31

Văn học Việt Nam

12.5

Danh sách này gồm có điểm chuẩn của 31 chuyên ngành./.