Hiện đã có điểm tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019.

Các thí sinh có thể xem theo đường link: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/